Bỏ qua điều hướng

Chọn trường

Một cộng đồng những người học tài năng

Chào mừng các Hiệp sĩ!

Sự kiện sắp tới Xem tất cả "

28 Thứ hai, tháng chín 28, 2020

Giờ mở cửa của Hội đồng trường

5: 30 PM - 7: 30 PM

30 Thứ tư, tháng chín 30, 2020

Phát hành sớm

08 Thứ Năm, ngày 8 tháng 2020 năm XNUMX

Họp hội đồng nhà trường

7: 00 PM - 10: 00 PM

12 Thứ Hai, ngày 12 tháng 2020 năm XNUMX

Không có trường học cho học sinh

22 Thứ Năm, ngày 22 tháng 2020 năm XNUMX

Họp hội đồng nhà trường

7: 00 PM - 10: 00 PM

27 Thứ Ba, ngày 27 tháng 2020 năm XNUMX

Buổi làm việc của Ban giám hiệu

6: 00 PM - 8: 00 PM

Video