Đánh dấu lịch của bạn - Open House ngày 26 tháng XNUMX