VIDEO - Các buổi định hướng cấp lớp

Đã đến lúc đặt mua đồ dùng học tập Hiệp sĩ của bạn cho năm học 2021-22! Cửa hàng trực tuyến được mở tại gerutsupplies.com và vui lòng sử dụng mã NES001


► Dưới đây là các bản ghi từ các Phiên Định hướng Ảo Cấp Lớp 2021-2022 gần đây.

Video Định hướng Mẫu giáo


Video Định hướng Lớp Một


Video định hướng lớp hai


Video Định hướng Lớp Ba


Video Định hướng Lớp Bốn


Video Định hướng Lớp Năm:

- Xin lỗi hướng dẫn cấp lớp này không được ghi lại. -