Tài nguyên quốc tịch kỹ thuật số

Hướng dẫn Lớp học với Quyền Công dân Kỹ thuật số tại Nottingham

Cùng với Quản lý Thư viện và Điều phối viên Công nghệ Giảng dạy của trường, mỗi giáo viên trong lớp sẽ truyền tải một cách tự nhiên một loạt các bài học xoay quanh và tập trung vào cộng đồng những người học của chúng ta là những công dân kỹ thuật số tốt, có ý thức, có trách nhiệm, có ý thức về các tương tác trực tuyến và dấu ấn kỹ thuật số của họ . Với việc truyền APS do học sinh cấp iPadở lớp 3-5, yếu tố này rất quan trọng đối với chương trình giảng dạy của chúng tôi và sự phát triển của học sinh.

Tài nguyên bổ sung về Công nghệ & An toàn Internet

Các bước tôn trọng tài nguyên - Đe doạ trực tuyến

thông thường

 

Netsmartz

viện an toàn trực tuyến gia đình