Học tập mang tính Cá nhân hóa

Nottingham Knights tham gia vào Học tập được Cá nhân hóa!

Trường Công lập Arlington (APS) tiếp tục phát triển các môi trường hấp dẫn nhằm tạo ra trải nghiệm học tập phù hợp và được cá nhân hóa cho tất cả người học, bất kể nền tảng, ngôn ngữ hay khuyết tật. Những môi trường học tập được cá nhân hóa này cung cấp những trải nghiệm giáo dục được điều chỉnh cụ thể cho nhu cầu của từng học sinh.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Học tập Cá nhân hóa trong Trường Công lập Arlington

Học tập được Cá nhân hóa tại Nottingham với 1: 1 iPads dành cho TẤT CẢ Học sinh Tiểu học Lớp PK-5

Tất cả học sinh ở tất cả các lớp tại mỗi trường tiểu học trong Trường Công lập Arlington đều được cấp Giấy chứng nhận Apple do APS sở hữu, do APS cấp iPads.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Nottingham iPad Chính sách và thủ tục